Donacije HEP-a udrugama, školama, vrtićima od 2000 do 35.000 kuna

Donacije HEP-a udrugama, školama, vrtićima od 2000 do 35.000 kuna

PREKO – Još jedna velika tvrtka objavila je natječaj za donacije ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2018. godini.

Riječ je o Hrvatskoj elektroprivredi (HEP), koja će novčano podupirati projekte i programe iz sljedećih područja:

Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Na natječaj se mogu javiti organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja, ustanove sa sjedištem u RH (vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta.

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 2,500.000 kuna, novac će se donirati za najviše 400 projekata, a odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2000 kuna i najviše 35.000,00 kuna te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos. 

Prijavitelji se prijavljuju na natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje
Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2018. godinu.

Natječaj je otvoren od 1. do 30. ožujka 2018. godine Rok za podnošenje prijave: zadnji dan natječaja do 16 sati. Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 9. svibnja 2018.

Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2018@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u prijavnici u polje „kontakt osoba predlagatelja“.