Maturanti, provjerite što sve možete studirati na Sveučilištu u Zadru!

Maturanti, provjerite što sve možete studirati na Sveučilištu u Zadru!

PREKO – Sveučilište u Zadru objavilo je natječaje za upis na redovite i izvanredne preddiplomske studije u akademskoj godini 2018./2019.

Na 16 jednopredmetnih i 18 dvopredmetnih studija Zadarsko sveučilište, temeljem rezultata državne mature ili razredbenih postupaka, upisat će ukupno 1477 studenata.

Velik broj zadarskih maturanta nakon završetka srednje škole odlučuje ostati u rodnom gradu kako bi se nastavio usavršavati na jednom od ponuđenih studija. Osim tradicionalno bogate ponude humanističkih studija, na kojima studenti mogu steći kvalifikacije za poslove učitelja, odgojitelja, profesora stranih jezika, hrvatskoga jezika i književnosti, geografije, povijesti, filozofije i drugih srodnih predmeta, Sveučilište Zadar posljednjih godina nudi iskorak u područje tehnoloških i biomedicinskih znanosti, pa tako veliku popularnost imaju studiji Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, Nautike i tehnologije pomorskog prometa, Podvodnih znanosti i tehnologija, Primijenjene ekologije u poljoprivredi i sl.
 
– Sveučilište u Zadru prilagođava se logici potražnje i ispitivanja obrazovnih potreba. Vjerujemo da će mnogi učenici prepoznati kvalitetne studije, kao i mogućnosti gostovanja na stranim sveučilištima kroz program Erasmus+. Budućim nautičarima i brodostrojarima kroz obuku na pomorskom simulatoru nudimo kvalifikacije za rad u brojnim domaćim i međunarodnim institucijama, a kroz praktični rad na imanju Baštica najsuvremenije poučavanje iz područja primijenjene ekologije u poljoprivredi, ističe rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican.
 
Oni koji žele upisati izvanredni studij, studij uz rad, to će moći realizirati na studijima Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, Nautike i tehnologije pomorskog prometa, Podvodnih znanosti i tehnologije, Kulture i turizma, Menadžmenta, Primijenjene ekologije u poljoprivredi, Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te Sestrinstva.
 
Upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i integriranih jednopredmetnih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru, koji nakon polaganja državne mature u ljetnom roku ostvare pravo upisa, obavljat će se od 17. srpnja. Ako nakon zaključenja ljetnog roka bude ispisa sa studija, tako upražnjena mjesta popunit će se u jesenskom roku.
 
Popis preddiplomskih studija na koje Sveučilište upisuje studente u Akademskoj godini 2018./2019.:
 
Jednopredmetni studiji: Učiteljski studij, Arheologija, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Geografija; smjer: Primijenjena geografija, Hrvatski jezik i književnost, Informacijske znanosti, Kultura i turizam, Menadžment, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Podvodne znanosti i tehnologije, Povijest, Primijenjena ekologija u poljoprivredi, Psihologija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sestrinstvo, Informacijske tehnologije.
 
Dvopredmetni studiji: Anglistika, Etnologija i antropologija, Filozofija, Francuski jezik i književnost, Geografija; smjer: nastavnički, Grčki jezik i književnost, Language and Communication in a Multilingual Society, Latinski jezik i rimska književnost, Njemački jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti, Ruski jezik i književnost, Sociologija, Španjolski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski, Teološko-katehetski studij.
 
Upisi na studije Sestrinstvo, Informacijske tehnologije i Language and Communication in a Multilingual Society će se realizirati kada studij bude upisan u Upisnik studijskih programa.
 
Na stranici Sveučilišta Zadar postavljene su sve odluke o natječajima za upise, kao i školarinama, kriterijima za sastavljanje rang lista itd.