Odabran prinudni upravitelj višestambenih zgrada u Općini Preko

Odabran prinudni upravitelj višestambenih zgrada u Općini Preko

PREKO – Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odlukom općinskog načelnika Općina Preko izabrala je prinudnog upravitelja za stambene zgrade na području općine za koje suvlasnici zajedničkih dijelova nisu odabrali upravitelja.

Poslove prinudnog upravitelja za sve zgrade s više stanova na području Općine Preko obavljat će Dalmacija agent d.o.o. iz Šibenika. Prinudni upravitelj obavljat će sve obvezne radove propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne popravke i nužne radove.

Prinudni upravitelj, između ostaloga, izračunat će iznos sredstava koje su vlasnici nekretnina Odluke dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u visini od 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). 

Prinudni upravitelj dužan je otvoriti posebni žiro-račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za svaku zgradu posebno

Suvlasnici nekretnine dužni su, pak, prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti podatke o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne raspolaže tim podatkom po drugoj osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promijeni namjenu svog stana ili druge prostorije dužan je o tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.