Za nepokretna kulturna dobra na otocima 920.000 kuna

Za nepokretna kulturna dobra na otocima 920.000 kuna

PREKO – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, svake godine sufinancira projekte namijenjene obnovi i zaštiti kulturnih dobara. 

Ovih dana objavljen je popis projekata iz Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini kojima se dodjeljuje bespovratna financijska potpora. U Zadarskoj županiji odabrano je 39 projekata koji će se financirati s ukupno 4,938.000 kuna, od čega je devet projekata s otoka, za što je izdvojeno 920.000 kuna. 

Općina Preko dobila je 70.000 kuna za restauraciju ostataka vjetrenjača na otoku Ošljaku i 100.000 kuna za Tvrđavu sv. Mihovila. U Općinu Tkon odlazi 100.000 kuna za obnovu Crkve sv.Tome Apostola i 50.000 kuna za Veliki tor u Ugriniću. Grad Zadar, Mjesni odbor Premuda, dobio je 100.000 kuna za rekonstrukciju Komunjskog magazina (Stare uljare). 

Zadarskoj nadbiskupiji dodijeljeno je 100.000 kuna za Crkvu sv. Hipolita i Kasiana u Ugljanu, 100.000 kuna za Crkvu sv. Luke u Ždrelcu, 250.000 kuna za Crkvu Gospe od Karmela na Silbi i 50.000 kuna za Crkvu sv. Ivana Krstitelja također na Silbi.