Šarin na Ministarskoj konferenciji Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu

Šarin na Ministarskoj konferenciji Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu

PREKO – Proteklog tjedna održana je Ministarska konferencija u sklopu četrdesete obljetnice osnutka Regionalnog centra za žurne intervencije na Mediteranu (REMPEC) u sjedištu te organizacije na Malti, na kojoj su sudjelovali ministri i visoki dužnosnici 22 obalne države Sredozemnog mora, Kitak Lim, glavni tajnik Međunarodne pomorske organizacije (IMO), kao i visoki predstavnici Ujedinjenih naroda te Europske komisije.

Hrvatsku delegaciju predvodio je kap. Goran Šarin, pomoćnik ministra ispred nadležne Uprave sigurnosti plovidbe u pratnji načelnika Sektora, Lukše Čičovačkog te načelnika Sektora u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Maria Stipetića.

Na Ministarskoj konferenciji Republika Hrvatska kao stranka Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja (Barcelonska konvencija) i njezinog Protokola o suradnji u sprječavanju onečišćenja s brodova i, u slučaju opasnosti, suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora, te stranka Međunarodne konvencije o pripravnosti, akciji i suradnji u slučaju onečišćenja uljem iz 1990. godine potvrdila je ključnu pozitivnu ulogu Regionalnog centra za žurne intervencije u slučaju onečišćenja Sredozemnog mora (REMPEC).

Isto tako istaknuta je važnost REMPEC-a u promicanju subregionalne suradnje na sprječavanju, spremnosti za i reagiranju na iznenadna onečišćenja Sredozemlja, te je naglasila potrebu daljnje intenzivne suradnje s REMPEC-om i drugim obalnim državama Jadrana radi konačnog usvajanja i stupanja na snagu Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera kojeg je Republika Hrvatska ratificirala još u listopadu 2008. godine, a koji još nije stupio na snagu zbog izostanka ratifikacije od strane Talijanske Republike.

Hrvatska delegacija koju je predvodio kapetan Šarin, HDZ-ovac iz Općine Preko, naglasila je nužnost za proširenje primjene Subregionalnog plana intervencija između Hrvatske, Slovenije i Italije i na obalne države južnog Jadrana: Crnu Goru, Albaniju i Grčku, za što je usuglašena tehnička potpora REMPEC-a, te dogovoren tehnički radni sastanak do kraja ove godine.