Objavljena Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Objavljena Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu

PREKO – Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu.

Odluka o rang listi-sudionika u malom obalnom ribolovu obuhvaća ukupno tri priloga:

1. Rang lista sudionika u malom obalnom ribolovu u 2015. godini utvrđenih sustavom bodovanja na temelju podnesenih zahtjeva

2. Rang lista podnositelja zahtjeva koji su udovoljili kriterijima objavljenim u Pravilniku o malom obalnom ribolovu (NN 8/15, NN 15/15 i NN 19/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ali primjenom sustava bodovanja ne prelaze prag za sudjelovanje u malom obalnom ribolovu u 2015. godini

3.Lista sudionika u malom obalnom ribolovu kojima je izdana povlastica ili su podnijeli zahtjev za izdavanje povlastice na temelju zakonskih propisa koji su važili do dana stupanja na snagu Pravilnika

Sudionici u malom obalnom ribolovu u 2015. godini nalaze se na popisima u Prilogu 1. (ukupno 3394 sudionika) i Prilogu 3. (106 sudionika) dok se popis podnositelja zahtjeva koji nisu prešli bodovni prag i nemaju pravo na ribolov temeljem povlastice za mali obalni ribolov u 2015. godini nalazi u Prilogu 2. (810 podnositelja). Kako je Zakonom i Pravilnikom predviđen sustav godišnjeg ažuriranja rang liste, iz Ministarstva napominju kako i oni sudionici koji se nalaze na popisu u Prilogu 2. i dalje imaju mogućnost ostvariti pravo na ribolov temeljem povlastice za mali obalni ribolov u nekoj od nadolazećih kalendarskih godina te da će do tog trenutka imati pravo na besplatnu godišnju rekreacijsku dozvolu i dozvolu za ribolov parangalima.

Svi prilozi nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede: http://www.mps.hr/default.aspx?id=15338