Izgradite bazen ili uredite stari brod uz poticaje Ministarstva turizma

Izgradite bazen ili uredite stari brod uz poticaje Ministarstva turizma

PREKO – Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Ministarstvo će, s ukupno 24.194.000 kuna, sufinancirati projekte za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od tri mjere:
 
A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti;
B – Razvoj posebnih oblika turizma;
C – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost.
Javni je poziv otvoren do 30. ožujka 2015. godine, a informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se na web stranicama Ministarstva turizma: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936
 
Osigurani su, primjerice, poticaji malim privatnim iznajmljivačima koji imaju sobe, apartmane, studio apartmane, kuće za odmor i kamp u domaćinstvu za gradnju bazena. Privatni iznajmljivači za bazene mogu dobiti maksimalno 40 tisuća kuna. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili  više zvjezdica, te podmirene sve obveze.

Poticaji se dijele i za obnovu i uređenje hotela, aparthotela, turističkih naselja, hotela baština te pansiona s pratećim sadržajima. I njima se sufinancira gradnja bazena, wellness sadržaja, sadržaja za djecu, tematsko definiranje hotela, kao i povećanje energetske učinkovitosti. Takve potpore će se dijeliti u iznosu od 50 do 300 tisuća kuna.

Seljačka domaćinstva, odnosno OPG-i dobili su mogućnost javiti se na natječaj ako obnavljaju, šire ili uređuju postojeće domaćinstvo te uređuju izletište, kušaonicu ili vinotočje. Novac će se davati i za otvaranje novih domaćinstava te gradnja bazena, sportskih, rekreativnih i edukativnih sadržaja, tematskih parkova te etno zbirki. 
Novac će se davati i za poboljšanje uvjeta za smještaj osoba s invaliditetom te za korištenje obnovljivih izvora energije. Za sve te projekte može se povući od 30 do 200 tisuća kuna.

Zanimljivo je i poglavlje pod nazivom „Razvoj posebnih oblika turizma“. Tu će se, između ostalog, poticati ruralni i planinski turizam, cikloturizam (odmorišta, servisi, bike&bed smještaj i sl.), pustolovni i sportsko-rekreativni turizam, zabavni i tematski parkovi, te „mali ploveći hoteli“ – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje.