Pokrenuta inicijativa za dostavu kuhanih obroka starijima i nemoćnima

Pokrenuta inicijativa za dostavu kuhanih obroka starijima i nemoćnima

PREKO – Sve je više starijih kućanstava u kojima bračni parovi ili samci zbog bolesti ili nemoći više nisu u mogućnosti kuhati ili im se priprema obroka za jednu osobu više ne isplati. 
 
Organizirano kuhanje za takva domaćinstva više nije iznimka, štoviše – briga i skrb za starije i nemoćne zakonska je i moralna obveza koja proizlazi iz zaštite dostojanstva, zdravlja i neovisnost starijih osoba te međugeneracijske solidarnosti.
 
Na prijedlog Općine Preko, a uz podršku uprave Doma za starije i nemoćne u Zadru, ponajprije ravnatelja Marka Buljata i Upravnog vijeća, čija je članica i zaposlenica općinske uprave Preka Jasna Mrcelić, pokrenuta je inicijativa za organizirano kuhanje i dostavu hrane domaćinstvima u kojima žive jedna ili više osoba starije životne dobi.
 
– Budući da je u Preku 2010. godine otvorena podružnica Doma za starije i nemoćne Zadar, u kojoj je moderno opremljena kuhinja koja opskrbljuje korisnike doma, već se tada razmišljalo i o organiziranoj dostavi toplog obroka starijim i nemoćnim osobama koje žive na području Općine Preko. Dom ima i vozilo kojim bi se topli obroci dostavljali domaćinstvima, a kada dobijemo povratnu informaciju o tome koliko je zainteresiranih samačkih kućanstava te kada se na temelju toga napravi proračun, imat ćemo jasniju sliku o stvarnim potrebama. Računamo i na to da će se kuhinja morati dodatno opremiti, a vjerojatno i zaposliti još barem jedna osoba, objašnjava Jure Brižić, načelnik Općine Preko, koja, kako ističe, želi kvalitetno brinuti o svim generacijama svojih stanovnika poštujući njihove stvarne životne potrebe.
 
Prema gruboj računici, dodaje, na području općine ima barem 150 kućanstava u kojima žive jedna ili dvije osobe starije životne dobi. Za sve njih, ako iskažu interes, pripremao bi se i dostavljao jedan topli obrok dnevno. I, naravno, vodit će se računa o tome da cijena obroka bude prihvatljiva. 
 
Da bi se dobio točan uvid u broj zainteresiranih domaćinstava za organiziranu pripremu i dostavu hrane, općinska uprava poziva potencijalne korisnike da se jave ili osobno u Općinu Preko ili putem obrasca koji je dostupan na općinskoj mrežnoj  stranici
 
Fotografija Christian Langballe/Unsplash