Općina Preko raspisala natječaj za financijsku potporu udruga

Općina Preko raspisala natječaj za financijsku potporu udruga

PREKO – Općinski načelnik Općine Preko raspisao je 6. veljače javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Preko.

Pozivaju se stoga udruge sa sjedištem na području Općine Preko i/ili koje provode program ili projekt na području Općine Preko, usmjerene na prioritetna područja sport, kulturu i zdravstvo i socijalnu skrb, a kojima svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove Općine Preko ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

 
Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za prioritetna područja u sportu, kulturi i zdravstvu i socijalnoj skrbi, a ukupno je u proračunu planirano 402.000 kuna. 
 
Za prioritetno područje sporta projekti se odnose na promicanje sporta kod djece i mladeži, osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, organiziranje i provođenje natjecanja te sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana. U Prioritetnom području kulture mogu se prijaviti programi, projekti i manifestacije udruga koji se odnose na
promicanje nematerijalne kulturne baštine; organizaciju kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija, informativnu i izdavačku djelatnost.Prioritetno područje zdravstva i socijalne skrbi odnosi se na projekte za djecu i mlade, starije osobe i palijativnu skrb, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te civilne stradalnike iz Domovinskog rata. 

Ukupno je za projekte u SPORTU planirano 205.000 kuna, najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi 3000 kuna, a najviši 120.000 kuna. Za projekte iz područja KULTURE planirano je 155.000 kuna, najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi 2000 kuna, a najviši  25.000 kuna. U području ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI ukupno je planirano 42.000 kuna, najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi iznosi 2000 kuna, a najviši 15.000 kuna.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog javnog natječaja, za razdoblje provedbe do 31. prosinca 2018. godine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Preko. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog javnog natječaja.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Preko ili
preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Općina Preko,
Trg hrvatske nezavisnosti 2
23273 Preko
„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj”
 
do četvrtka, 8. ožujka 2018. u 15 sati, neovisno o načinu dostave.

Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-preko@zd.t-com.hr najkasnije 8 (osam) dana prije isteka roka za podnošenje prijave.