U Zračnoj luci Zadar uskoro trgovina s otočnim proizvodima!?

U Zračnoj luci Zadar uskoro trgovina s otočnim proizvodima!?

PREKO – U prostorijama odjela Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU u Splitu u subotu je održan sastanak Upravnog odbora Poslovnog Klastera Hrvatski otočni proizvod. 

Među mnogim temama o kojima se raspravljalo, voditeljica Klastera Julijana Radović Longin ističe novosti oko otvaranja trgovine HOP-a u Zagrebu i inicijative da se u Zračnoj lici Zadar otvori trgovina s proizvodima nositelja oznake HOP. 

– Upravni odbor predlaže da se na natječaj za zakup prostora može kandidirati bilo koja pravna osoba i tvrtka koja ima oznaku HOP i da je registrirana na otoku. Mišljenja su da otvaranje nove tvrtke Klastera, koja bi aplicirala za zakup prostora u Zagrebu, trenutačno nije moguće zbog nepostojanja infrastrukture i svih potrebnih elemenata za vođenje trgovine u Zagrebu, kaže voditeljica Radović Longin.

Raspravljalo se i o ponudi Zračne luke Zadar za otvaranje trgovine HOP-a u sklopu aerodromske zgrade s autohtonim, tradicionalnim otočnim proizvodima koja bi bila idealna ponuda svim putnicima i posjetiteljima koji kroz tu zračnu luku dolaze u Hrvatsku.

– Upravni odbor dao je podršku toj inicijativi s mogućnošću osnivanja tvrtke HOP j.d.o.o. koja bi vodila trgovinu, uz potporu Zadarske županije, a sa sličnom inicijativom krenut će se i prema drugim jadranskim županijama i zračnim lukama. Klaster će preuzeti inicijativu oko organizacije sajmova HOP-a sa svim zainteresiranim gradovima, općinama i turističkim zajednicama i izrade kalendara sajmova HOP-a koji će biti dostupan na mrežnoj stranici Hrvatskog otočnog proizvoda.

Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora: predsjednik Ivan Nimac s Prvića, Andrija Carić s Hvara, Josipa Barčić s Korčule, Marijo Šmit s Prvića, Rozalinda Banić i Ivanka Milašinović s Pašmana, Ante Kapić s Brača i voditeljica Klastera Julijana Radović Longin s Pašmana te predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU Milivoj Bratinčević.