Izložba Jadrana Zelenčića u POU Dom na žalu

Izložba Jadrana Zelenčića u POU Dom na žalu

PREKO – Posljednja izložba u POU Dom na žalu u ljetnom ciklusu posvećena je keramičkim slikama, a autor je Jadran Zelenčić, samouki slikar i portretist iz Kali na otoku Ugljanu. 

Zelenčić često izlaže u zadarskim galerijama, prije dvije godine predstavio se vedutama grada u keramici, portretima i temom karnevala.