Ostvarite bespovratna sredstva za energetsku obnovu kuća!

Ostvarite bespovratna sredstva za energetsku obnovu kuća!

PREKO – Zadarska županija raspisala je Javni poziv za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području cijele Zadarske županije u 2017. godini.

Fizička osoba sukladno Javnom pozivu može ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije za mjeru za povećanje energetske učinkovitosti u iznosu do 40 posto  prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 30.000 kuna (s PDV-om) po kućanstvu, odnosno za mjeru za korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu do 40 posto  prihvatljivih troškova ulaganja, ali ne više od 15.000 kuna (s PDV-om) po kućanstvu. 

Ako fizička osoba provede obje mjere temeljem Javnog poziva, ostvaruje pravo bespovratnih sredstava za svaku mjeru pojedinačno, odnosno ukupno ne više od 45.000 kuna.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zadarske županije i koja ulažu vlastiti novac u mjere za koje se raspisuje Javni poziv. Rok za dostavu prijave završava 21. kolovoza 2017. godine.

Za sufinanciranje mjera energetske obnove obiteljskih Zadarska županija u proračunu je osigurala milijun kuna. 

Pojedinosti Javnog poziva objavljene su na mrežnoj stranici LAG-a Mareta.