Vlada donijela uredbu o osnivanju Uprave za otoke

Vlada donijela uredbu o osnivanju Uprave za otoke

PREKO – Pet mjeseci nakon što je najavljeno, u sklopu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osniva se Uprava za otoke. 

Ministrica regionalnoga razloga i fondova EU Gabrijela Žalac predstavila je na današnjoj sjednici Vlade Uredbu o unutarnjem ustrojstvu svoga ministarstva kojom je, između ostaloga, osnovana Uprava za otoke i Uprava za potpomognuta područja.

Uprava za otoke obavljat će upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj hrvatskih otoka, kao što su oblikovanje i predlaganje razvojne politike zajedničkog razvoja otoka, predlaganje i uspostavljanje cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja održivog razvoja otoka, zatim koordinacija korištenja ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te ostalih međunarodnih financijskih mehanizama i drugih programa pomoći koji su dostupni Republici Hrvatskoj prema bilateralnim i međunarodnim ugovorima, za područje otoka. Osim toga, Uprava će se baviti i sudjelovanjem u izradi višegodišnjih programskih dokumenta kao osnovnih uvjeta za korištenje ESI fondova u financijskoj perspektivi 2021.-2028., osmišljavanjem razvojnih mjera za očuvanje identiteta hrvatskih otoka u skladu s politikama Europske unije.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Uprave za otoke ustrojavaju se Sektor za politiku održivog razvoja otoka i pripremu razvojnih programa i Sektor za pripremu i provedbu natječaja i projekata za održivi razvoj otoka.