Održan sastanak projektnog tima za Aglomeraciju Preko – Kali

Održan sastanak projektnog tima za Aglomeraciju Preko – Kali

PREKO – U vijećnici  Općine Preko održan je koordinacijski sastanak projektnog tima konzultanata za projekt ‘Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan’ kojemu su nazočili načelnik Općine Preko Karlo Novoselić, Mladen Lucin i Branko Kolega iz komunalnog poduzeća Otok Ugljan d.o.o., Jelena Uhoda iz Obala i parkova, a iz Odvodnje Kali Lovre Čačić i predstavnik Hripe Kali.  

Po dnevnom redu raspravljalo se o radnoj verziji Studije izvodljivosti koja uključuje Financijsko-ekonomsku analizu (CBA), Elaborat o zaštiti okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i Zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš uključujući prethodnu ocjenu za ekološku mrežu. Od projektne dokumentacije raspravljalo se o radnoj verziji idejnog projekta izgradnje odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje i o idejnom projektu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koju su predstavili konzultanti iz Hrvatskih voda Marko Klarić, iz IGH Vanja Medić te iz Via Factuma Tomislav Škara, Iva Mencinger i Berislav Bohatka.

Lovre Čačić iz Odvodnje Kali napomenuo je  da je potrebno provesti terenska ispitivanja i utvrditi dionice za saniranje odvodnje.  Dok su u vezi podmorskog ispusta u sklopu projektne dokumentacije konzultanti skrenuli pozornost na njegovu nedefiniranu problematiku. Utvrdilo se prilikom prezentacije idejnog projekta gradnje, odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje da dužina novoprojektiranih cjevovoda i broj crpnih stanica odstupa od ranije ugovorenih.

Po pitanju Elaborata o zaštiti okoliša predstavljena je konačna verzija koja je upućena na ocjenu resornom ministarstvu koje bi trebalo za oko dva mjeseca dati konačnu ocjenu. Radni sastanak zaključen je definiranjem roka za predaju radnih verzija studija izvodljivosti, idejnog projekta gradnje, odnosno rekonstrukcije sustava javne odvodnje i idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom mjeseca svibnja. Do kraja lipnja, a nakon završenih idejnih projekata, podnijet će se  zahtjev za izdavanjem lokacijske dozvole kojoj se prilaže i pozitivno rješenje resornog ministarstva.

Podsjetimo, projekt ‘Aglomeracija Preko – Kali – Otok Ugljan’ počeo je s realizacijom 2016. godine, a odnosi se na postojeće stanje vodoopskrbe i odvodnje te utvrđivanje idealne vodoopskrbe i pripadajućih  kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kao i cijenu predviđenih radova. Na otoku Ugljanu definirane su dvije aglomeracije, prema broju stanovnika, Kali i Preko. Odabrana varijanta odvodnje i pročišćavanja voda podrazumijeva spajanje sustava odvodnje općina Kali i Preko, a druga faza projekta predviđa spajanje mjesta Ugljan i prikupljanje otpadnih voda na zajednički uređaj za pročišćavanje. Drugi stupanj pročišćavanja predviđen je u Sutomišćici. Investicija za ‘Aglomeraciju Preko – Kali – Otok Ugljan’ vrijedna je 1, 924 milijuna kuna bez PDV-a, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda EU.  Investicija za aglomeracije Kali – Preko i Ugljan ukupno se, uključujući nepredviđene troškove, procjenjuje na 156,795.760 kuna,

Izgradnja preostalih faza odvodnje jedno je od vitalnih pitanja za sve otočne općine, pa načelnik Preka Karlo Novoselić nije krio zadovoljstvo dosad odrađenim poslom.

Vjerujemo da ćemo kroz idućih nekoliko mjeseci riješiti sve potrebne dozvole, kako bi do kraja 2017. godine mogli aplicirati na EU fondove za financiranje kompletnih radova. Od predviđenog iznosa za izgradnju preostalih faza odvodnje od 156 milijuna kuna općine bi sufinancirale radove s udjelom od 8 posto što je prihvatljivo. Zahvaljujem našem Odjelu za EU fondove koji je odradio veliki posao u pripremi natječaja te direktoru tvrtke Otok Ugljan Branku Kolegi i njegovim suradnicima Mladenu Lucinu i Jeleni Uhodi koji su, kao službeni nositelji projekta Aglomeracija Preko – Kali, uložili ogromne napore da projektna dokumentacija bude pripremljena u zadanim rokovima, poručio je Novoselić.