Počele pripreme za natječaj za državne trajektne i brodske linije

Počele pripreme za natječaj za državne trajektne i brodske linije

PREKO – Kako bi se svi zainteresirani brodari mogli upoznati s uvjetima natječaja za dodjelu prava na obavljanje javnog prijevoza na državnim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama od 1. siječnja 2018., Agencija za obalni linijski pomorski promet objavila je prošli tjedan upute i naputke priprema za međunarodni natječaj.

Na zadarskom plovnom području raspisat će se natječaj za sljedeće državne linije: 

Trajektne linije
401  Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj)
431  Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica 
432  Tkon – Biograd 
433  Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel –     Ist/Kosirača)
434  Brbinj – Zadar/Gaženica
435  Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) 
 
Brodske linije:
405  Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar
406  Zadar – Sali – Zaglav
409  Preko – (Ošljak) – Zadar  
415  Vrgada – Pakoštane – (Biograd)
 
Brzobrodske linije
9401  Olib – Silba – Premuda – Zadar
9403  Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar
9404  Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj  – Rivanj) – Zadar 
9405  Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) 
9406  Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj)

Zbog specifičnosti plovidbenoga reda, napominju u Agenciji, natječaj za linije 401  Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj),  433  Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i 435  Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) planira se u paketu. U paketu se zbog istih razloga planiraju raspisati natječaji za brodske linije 405  Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i  406  Zadar – Sali – Zaglav te brzobrodske linije 9404  Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj  – Rivanj) – Zadar i 9405  Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava).

Ugovori će se potpisivati na šest godina uz mogućnost produljenja na dodatne četiri godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od šest godina mlađi od 11 godina.

Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg ugovora pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja na dodatne četiri godine. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

Za profitabilne državne linije određen je stalni dio naknade za koncesiju u iznosu 20.000,00 kn godišnje i promjenjivi dio naknade za koncesiju u iznosu najmanje 5 posto očekivanog, odnosno ostvarenog ukupnog prihoda na liniji.

Dodatne informacije brodari mogu zatražiti u Agenciji za obalni linijski pomorski promet.