Prečanin dr. Robert Bacalja novi predsjednik Ogranka DHK Zadar

Prečanin dr. Robert Bacalja novi predsjednik Ogranka DHK Zadar

PREKO – Na Izbornoj skupštini Društva hrvatskih književnika, Ogranak Zadar, koja se održala u srijedu, 22. veljače, za novoga predsjednika jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Robert Bacalja.

Zamijenivši na mjestu predsjednika književnika Tomislava Marijana Bilosnića, prof. dr. Bacalja ističe kako je “Zadar staro kulturno i književno središte u kojemu su djelovali književnici od nacionalne vrijednosti od srednjovjekovlja do naših dana”.  

– Možemo pratiti značajne prinose Zadra hrvatskoj književnosti od Zoranića, Karnarutića, Budinića, Barakovića, Tanzligera-Zanottija, Preradovića, Nazora, Vojnovića, Begovića, Katalinića-Jeretova, Jakšića, Kolumbića do Aralice i Bilosnića.  To je jedan velik  poticaj svima koji se danas bave književnošću u Zadru  da ustraju na svom putu. Mislim da upravo od tih poticaja treba krenuti u budućem radu Ogranka – usmjeriti se na  istraživanje književne baštine i svakako na motiviranje mladih književnika. Treba proširiti članstvo i nastaviti rad na  ediciji  za objavu mladih pjesnika i prozaika te  u suradnji sa Sveučilištem u Zadru  pokrenuti novu ediciju u kojoj bi se objavljivala istraživanja  zadarske književne i kulturne baštine. Svakako treba poticati i komunikaciju s drugim ograncima i središnjicom Društva hrvatskih književnika.  Kako već surađujem s institucijama Hrvata koji žive izvan matične domovine, poticat ću i takav oblik  suradnje Ogranka. Jedna od aktivnosti bit će i  pjesnička okupljanja (možda za početak jedanput godišnje) i predstavljanja pojedinih književnih opusa suvremene hrvatske književnosti, najavljuje novoizabrani predsjednik Ogranka DHK Zadar.

Prof. Bacalja, rođenjem Prečanin, ugledni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim skupovima te je objavio veći broj članaka o novijoj hrvatskoj književnosti, osobito o razdoblju hrvatske moderne. Književne tekstove počeo je objavljivati u Zadarskoj reviji 1986. godine. Suutemeljitelj je pjesničke manifestacije u Preku “Večer na Brižićevin dvuoru”, a sudjelovao je i na pjesničkim večerima u Kalima, Kukljici, Salima, Pažmanu, Velom Ižu, Biogradu, Crikvenici, Zagrebu, Selcima, Ošljaku, Cannetu u pokrajini Molise… Dosad je objavio dvije zbirke čakavske poezije, knjigu novela i dva romana. 

Početkom ove godine iz tiska mu je izašla poema u 24 pjevanja “Besida o Tomi kuoga su na školju zvoli Odisej”, inspirirana, prema vlastitu priznanju, “temom odnosa između očeva i sinova, ne samo na našem školju nego i šire”.

– Odlučio sam nazvati našeg Tomu Odisejem, premda su postojali razni nadimci u Preku i susjednim mjestima za naše pomorce (nekog su zvali Odisejem ili, pak, Kolumbom). U susjednoj Poljani bila je gajeta ili motorin s imenom Odisej. Često je s velikim natpisom na kabini prolazio ispod moje kuće od Poljane prema Preku… Moram zahvaliti gospođi Mariji Rušev koja je moje stihove pročitala, a prema tonskom zapisu kolega David Mandić sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli napravio naglaske. Njemu također zahvaljujem, kao i kolegici Lini Pliško. Zahvalan sam Općini Preko, Gradu Zadru i Zadarskoj županiji na sufinanciranju i recenzentima na njihovim vrijednim prosudbama, napisao je, među ostalim, u predgovoru knjige autor, prof. dr. sc. Robert Bacalja.

Poemu “Besida o Tomi kuoga su na školju zvoli Odisej” objavio je Ogranak Matice hrvatske u Zadru.