Županija odlučila: Pelagos net farmi i Cromarisu polja Kali tune

Županija odlučila: Pelagos net farmi i Cromarisu polja Kali tune

PREKO – Vijećnici Županijske skupštine u petak su prihvatili odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Kali tuna d.o.o. za prijenos koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje, i to za uzgoj tune kod otoka Lavdara Vela, Polje 1 i Polje 2 na Cromaris d.d., te Polje 5 i Polje 6, na Pelagos net farma d.o.o. u vlasništvu generala Ante Gotovine.

U obrazloženju odluke o prijenosu koncesije na nove tvrtke, Kali tuna navodi kako zbog nedostatne kvote za ulov tuna nije uspjela nabaviti dovoljnu količinu žive tune koju je namjeravala nasaditi i uzgajati na koncesioniranom dobru. “S obzirom na trenutačnu veličinu nama dostupne kvote za ulov tuna, mislimo da ni u narednom razdoblju nećemo uspjeti nabaviti dovoljnu količinu žive tune koju bismo uzgajali na koncesioniranom dobru, odnosno da i dalje nećemo biti u mogućnosti realizirati sklopljeni Ugovor. Smatramo da bi trgovačko društvo Pelagos Net Farma d.o.o., kao najmlađa hrvatska tvrtka za uzgoj tuna, moglo u narednim godinama imati dostatne količine žive tune koje bi mogli uspješno i efikasno uzgajati na koncesioniranom dobru.” Također, vjeruju kako bi i Cromaris mogao dobro iskoristiti ova polja jer se radi o “najvećem hrvatskom poslovnom subjektu na području marikulture, sa značajnim udjelom u europskom tržištu uzgojene morske ribe, koji bi mogao efikasno koristiti predmetno koncesionirano dobro”.

Za uzgoj školjaka koncesija na pomorskom dobru, zapadno od mjesta Rovanjska na ulazu u Novsko ždrilo, dana je Općini Jasenice, zapadno od mjesta Modrič do rta Pisak, Općini Starigrad, a za uzgoj bijele morske ribe, u akvatoriju uvale Kablin na otoku Pašmanu, Općini Pašman, te za uzgoj bijele morske ribe i školjaka, u akvatoriju uvale Dinjiška, otok Pag. 

Za gradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma Povljana s benzinskom crpkom, na području K.O. Povljana koncesija je dana Općini Povljana. Općini Sali su za gospodarsko korištenje luke dana sidrišta Bok, Lučina 1 i Lučina 2.