Definirane smjernice turističke budućnosti Pašmana

Definirane smjernice turističke budućnosti Pašmana

PAŠMAN/PREKO – Tradicija, priroda i pustolovina – tri su riječi koje najsažetije opisuju smjernice  turističke budućnosti Pašmana. Opširnije, opisane  su u rezultatima SWOT analize na osnovi kojih je autorski tim Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci izradio  “Strategiju razvoja turizma Općine Pašman 2015. – 2020.”. U vijećnici  Općine Pašman u utorak poslijepodne predstavile su ih dekanica fakulteta dr. Dora Smolčić Jurdana i dr. Ines Milohnić, a konačna verzija javnosti će biti prezentirana sredinom ožujka.

Motivi putovanja

Kako je u uvodu naglasila dr. Smolčić Jurdana, „Strategija razvoja turizma Općine Pašman 2015. – 2020.” bit će osnovni strateški dokument  na području turizma kojim će se ostvariti uvjeti za uključenje stanovnika  u poduzetničke aktivnosti izravno ili neizravno vezane uz turizam, novi  razvojni ciklus i investicije.

– Turizam može bitno pridonijeti sveukupnom gospodarskom i  društvenom razvoju te podići kvalitetu života, a ključni strateški ciljevi  su održivi razvoj, konkurentnost i blagostanje stanovništva. Da bi se to  ostvarilo, nužno je prihvatiti promjene koje su se dogodile na globalnom  turističkom tržištu. Današnji turisti imaju drukčije potrebe, traže se inovativni sadržaji, povratak prirodi, iznimno je važna sigurnost, fizički i  duhovni oporavak čovjeka, informiranost i informatizacija. Jednom riječju, motivi za putovanje danas su posve drukčiji. Turistima nisu bitni  samo sunce, more, ležanje na plaži, objašnjava dr. Smolčić Jurdana, koja  je sa svojim timom prošle jeseni u nekoliko navrata boravila na Pašmanu, obišla sva mjesta i razgovarala ne samo s profesionalnim turističkim  djelatnicima, nego i sa svima koji se povremeno ili bave turizmom ili bi  to u budućnosti voljeli raditi.

Prema rezultatima istraživanja, turizam na području općine Pašman  potencijal je koji još uvijek nije dovoljno iskorišten, a 66,6 posto ispitanika izražava pozitivan stav prema njegovu razvoju. Najvažniji su resursi  očuvanost i ljepota prirode, a među najvećim nedostacima ističu se nedovoljno valorizirana kulturno-povijesna baština, neadekvatna opremljenost i infrastruktura, nedostatak turističkih sadržaja, prekratka sezona, nepovoljna struktura smještajnih kapaciteta, kvaliteta smještajnih objekata, nedostatak stručnih kadrova.

Novi turistički proizvod etno-turizam

– Budući razvoj turizma na području općine Pašman zasniva se na odmorišnom i sportsko-rekreacijskom turizmu, osobito cikloturizmu kao  jednom od najbrže rastućih oblika turizma. Pašman bi svakako trebao  iskoristiti atraktivnu turističku regiju u kojoj se nalazi, koja gostima,  među ostalim, pruža osjećaj sigurnosti i zaštite, otočni ambijent nadomak kopna, dobru prometnu povezanost iz dva smjera, očuvanu prirodu, povoljnu klimu, kulturno-povijesnu baštinu, geografski položaj, nacionalne i parkove prirode u okruženju, blizinu emitivnih tržišta. Sve to  stvara odlične preduvjete za novi turistički proizvod, etno-turizam, gastronomiju, nove poduzetničke projekte – autohtone proizvode, održivi  razvoj, produljenje sezone i bolju pozicioniranost na tržištima, smatra  dr. Ines Milohnić te navodi da je u sklopu istraživanja prihvaćen model  integralnog upravljanja kvalitetom, a on se temelji na zadovoljstvu turista, svih sudionika lokalne turističke ponude, stanovništva i kvaliteti okoliša.

Za repozicioniranje turističke ponude Pašmana, koja je trenutačno  nerazvijena i neprepoznatljiva, nužno je uključivanje svih dionika, istaknuto je nekoliko puta u toku prezentacije na koju se odazvalo 30-ak  mještana od Kraja do Ždrelca, a kao jedan od najvećih problema s kojima se Pašmanci moraju uloviti ukoštac žele li svoj otok učiniti prepoznatljivom i tržišno konkurentnom destinacijom jest mijenjanje svijesti o  turizmu 21. stoljeća te ponajprije mijenjanje odnosa prema prirodi, okolišu prirodnoj i kulturnoj baštini kojom raspolažu.