Otočni sabor: Definirati otoke kao turistički brend

Otočni sabor: Definirati otoke kao turistički brend

PREKO/ZADAR – Na zadnjoj sjednica Vijeća Otočnog Sabora održanoj u Zadru raspravljalo se o dobivenim odgovorima na upućeno otvoreno pismo svim
političkim strankama i nezavisnim listama koje su sudjelovale na izborima za novi saziv Hrvatskog Sabora, o završetku pilot-projekta HHMES i službenom pokretanju zaštite tradicijskog načina života na otocima i priobalju prema Ministarstvu kulture.

Temeljem upućenog otvorenog pisma i dobivenog odgovora od članice „Domoljubne koalicije” Vijeće Otočnog Sabora traži da se navedeni program za otoke i sprovede pošto je navedena koalicija i formirala Vladu Republike Hrvatske i da tako član 52. Ustava RH ne bude samo formalan kako se i navodi u odgovoru.

Stoga Vijeće Otočnog Sabora traži da se u prioritete rada Vlade RH i nadležnih ministarstva otoci definiraju kao turistički brend i time odrediti primjenu stope PDV-a na otocima kao u turizmu (13%), da se prema određenom stupnju  razvijenosti razraditi kategorije subvencija za stanovništvo i pravne osobe tj. kategorizaciju otoka prema Zakonu o otocima implementirati u Zakon o regionalnom razvoju gdje se govori o indeksaciji i tako otocima omogućiti lakše povlačenja sredstava iz EU fondova, da se revidira Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, da se socijalne i zdravstvene standarde i kvote prilagoditi otočnoj  stvarnosti, prije svega primarnu zdravstvenu zaštitu za građane i sustav skrbi za starije stanovništvo.

Predlaže se i da se današnji odjel za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova digne na višu razinu radi operativnije provedbe propisa i programa koji se odnose na otoke. Vijeće Otočnog Sabora također predlaže da se u Otočno vijeće, savjetodavno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU imenuje predstavnik civilnog društva.

Vijeće Otočnog Sabora traži od Ministarstva zdravlja da se u Republici Hrvatskoj uvede HHMES (hitna helikopterska medicinska služba) jer pilot-projekt HHMES-a pokazao da je takva služba u Republici Hrvatskoj potrebna, a posebno na otocima i ruralnim područjima. Na Vijeću Otočnog Sabora je predstavljen prijedlog uspostavljanja zaštite nematerijalnog kulturnog dobra za „Tradicijski ribolov mrežama stajačicama na hrvatskim otocima i u priobalju”.

Navedeni prijedlog zaštite nematerijalnog kulturnog dobra bit će predan na Ministarstvo kulture da se pokrene i službeni proces zaštite ribolova mrežama stajačicama na hrvatskim otocima i priobalju kao tradicijski način življenja na istim. Donesene su i druge odluke vezane za aktivnosti Otočnog Sabora i njenih podružnica kako bi se uzduž svi hrvatskih otoka i priobalja pokrenule aktivnosti vezane za održivi razvoj otoka.