Natječaj za stipendiranje studenata u Općini Pašman

Natječaj za stipendiranje studenata u Općini Pašman

PREKO/PAŠMAN – Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i načinu dodjele stipendija studentima („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 3/06), Općina Pašman 2. rujna 2015. raspisala je natječaj za dodjelu stipendija u 2015. godini.

Natječaj se odnosi na stipendiranje redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Pašman, a odobrava se deset stipendija za redovite studente od početka školske 2015./2016. godine do isteka roka trajanja redovitog obrazovnog programa. Visina stipendije iznosi 500 kuna mjesečno.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave za stipendiju podnose se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Općina Pašman, Pašman 34., 23262 Pašman.