Povratak u školske klupe 7. rujna!!!

Povratak u školske klupe 7. rujna!!!

PREKO – Nastava u školskoj godini 2015./2016. u Osnovnoj školi Valentina Klarina počinje u ponedjeljak, 7.rujna 2015., u 8.15 sati u matičnoj školi u Preku i u svim područnim školama.

Prvi tjedan u prvoj smjeni bit će neparni razredi, a u drugoj smjeni parni. Prvog dana nastava u matičnoj školi u Preku počet će u jutarnjoj smjeni u 8.15 sati (1.,3.,5.,7., razred), a u drugoj smjeni nastava će početi u 10.15 sati (2.,4.,6.,8., razred).

Za prvu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 7.40 sati, a iz Mulina u 7.30 sati. Za drugu smjenu autobus kreće iz Kukljice u 9.40  sati,  a iz Mulina u 9.30 sati. Povratak je po završetku nastave.