Dom na žalu: U ponedjeljak predavanje o EU fondovima

Dom na žalu: U ponedjeljak predavanje o EU fondovima

PREKO – Lokalna akcijska grupa (LAG) MARETA i Savjetodavna služba u šumarstvu u ponedjeljak 10. kolovoza 2015. godine u Preku priređuju predavanje za sve zainteresirane koji žele saznati detaljnije informacije o mogućnostima financiranja iz EU fondova, s posebnim naglaskom na šumarstvo.        
 Teme tribine su:  
  – mogućnosti financiranja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (mjere vezane uz šumarstvo) 
  – javni pozivi za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica te radova u šumama šumoposjednika.

Predavanje će se održati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu, u ponedjeljak s početkom u 12:00 sati.