Tkon: Obavijest o upisu u Dječji vrtić Ćok

Tkon: Obavijest o upisu u Dječji vrtić Ćok

PREKO/TKON – Pozivaju se roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u dječji vrtić Ćok.

 
Zahtjevi za upis podnose se dječjem  vrtiću  „ĆOK“ u ul. Put Mrviska 3, od 18.svibnja  do 1. lipnja 2015. godine i to za ostvarivanje sljedećeg programa:
 
1. REDOVITI 5,5-SATNI PROGRAM
za djecu od navršenih 3 .godine do polaska u osnovnu školu.
 
Zahtjev za upis možete preuzeti na stranicama Općine Tkon i u vrtiću.
 
Uz zahtjev potrebno je priložiti i slijedeće:
 
1. Popunjeni zahtjev – prijavu za upis (dobiva se u vrtiću i na webu )
2. Rodni list za dijete koje prijavljujete 
3. Preslika važećih osobnih iskaznica roditelja i OIB-e
4. Ukoliko su roditelji zaposleni:Potvrdu o zaposlenosti oba roditelja (od poslodavca)
5. Preslika zdravstvene iskaznice i kartice cijepljenja djeteta
6. Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
7. Ukoliko je roditelj branitelj, žrtva ili invalid Domovinskog rata:Potvrda ili uvjerenje nadležnog tijela 
8. Ukoliko se radi o samohranom roditelju – Potvrda centra za socijalnu skrb
9. Ukoliko se radi o roditelju redovnom studentu:potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta za tekuću akademsku godinu
10. Ukoliko je dijete uzeto na uzdržavanje:Potvrda ili uvjerenje nadležnog tijela
11. Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju:Nalaz i mišljenje nadležnog tijela.
 
PREDNOST PRI UPISU U VRTIĆ
 
Ukoliko dječji vrtić zbog nedostatka prostora ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja za upis djece u vrtić prednosti će imati djeca na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97. i 94/13).
 
OBJAVA REZULTATA UPISA
 
Rezultati upisa djece bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Tkon i Dječjeg vrtića Ćok , Tkon, 15 dana po isteku roka za podnošenje prijava, a roditelj ili staratelj nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku 15 dana od objave rezultata upisa.