Izmjene pravilnika o povlaštenom brodskom prijevozu

Izmjene pravilnika o povlaštenom brodskom prijevozu

PREKO/ZAGREB – U Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu. Novi pravilnik stupa na snagu 15. lipnja, a mi donosimo najvažnjije promjene…

Prema novim izmjenama pravilnika, broj putovanja kopno-otok više nije ograničen na jednu dnevnu povratnu kartu, već na 30 putovanja mjesečno. Također, učenici i studenti imaju pravo na dvije dnevne povratne karte. Otočna iskaznica može se koristiti na linijama prema mjestu prebivališta. Iznimno, mještani otoka Ugljana otočnu iskaznicu mogu koristiti na liniji Biograd -Tkon, baš kao i mještani otoka Pašmana liniju Zadar – Preko. 

Također, osobe s prebivalištem na otocima Rivanj i Sestrunj imaju pravo na povlaštenu otočnu iskaznicu na liniji Zadar – Preko, tako da mogu stići do sjedišta svoje općine. 

Ukupno je 16 relacija na Jadranu čiji korisnici ostvaruju iznimno pravo na povlašten prijevoz.

Detaljnije u tekstu niže.

Na temelju članka 47a. stavka 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj:33/2006, 38/2009, 87/2009, 18/2011 i 80/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz mišljenje ministra nadležnog za poslove financija kao i ministra nadležnog za poslove razvoja otoka donosi, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU koji stupa na snagu 15. lipnja 2015. godine:
 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_52_1018.html