Objavljen Pravilnik o obavljanju malog obalnog ribolova

Objavljen Pravilnik o obavljanju malog obalnog ribolova

PREKO – Ministarstvo poljoprivrede 23. siječnja donijelo je Pravilnik o obavljanju malog obalnog ribolova kojim se propisuju kriteriji za formiranje rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu, postupak revizije i ažuriranja rang-liste sudionika u malom obalnom ribolovu, sadržaj obrasca, uvjeti i način izdavanja povlastice za mali obalni ribolov i sadržaj i način vođenja registra povlastica.

Podsjetimo, od 1. siječnja 2015. više ne vrijede stara odobrenja za mali ribolov u skladu s Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji, a 3500 malih ribara u Hrvatskoj moći će prijeći u kategoriju malog obalnog ribolova koji će biti gospodarska kategorija. Kako je prije tri tjedna najavio pomoćnik ministra poljoprivrede Ante Mišura, novim Pravilnikom svi će ribari biti bodovani i najviše bodova dobit će stanovnici otoka prve (Premuda, Silba, Olib, Škarda, Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Rava, Iž, Ošljak, Babac, Vrgada) i druge skupine, zatim oni koji imaju dulje prebivalište na otoku, starije osobe, osobe slabijeg imovnog stanja te branitelji i invalidi Domovinskog rata, što će donijeti i dodatne bodove. Trideset dana od objave Pravilnika ribari trebaju predati zahtjeve s potrebnom dokumentacijom koja će biti navedena u Pravilniku http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=629. Nakon toga slijedi bodovanje te odluka o 3500 ribara koji će s dozvolom  moći obavljati ribolov.

Dosad je mali ribolov bio za osobne potrebe, prodaja ulovljene ribe bila je zabranjena, a sada će oni koji uđu u kategoriju malih ribara imati iste uvjete kao i oni u kategoriji gospodarskog ribolova, uz uvjet da će morati ispunjavati potrebnu dokumentaciju, ali će isto tako moći i ulov od pet kilograma dnevno prodavati na svom lokalnom tržištu. Oni koji ne uđu u kategoriju malih ribara dobit će besplatnu rekreacijsku dozvolu i dozvolu za parangal kojim će moći obavljati rekreacijski ribolov.

Cijeli Pravilnik o obavljanju malog obalnog ribolova možete pročitati ovdje http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_01_8_191.html

Fotografija Zadarski list