U uvalama Mul i Batalaža 107 novih vezova

U uvalama Mul i Batalaža 107 novih vezova

KALI – U općinskoj vijećnici u subotu, 17. siječnja, održana je prezentacija arhitektonsko-urbanističkog i prometnog rješenja za uvale Mul i Batalaža.

Prema idejnom rješenju, u luci Batalaža dobilo bi se ukupno 57 novih vezova za brodove od 6,5 do 13,5 metara duljine, a u luci Mul devet novih vezova u unutarnjem zaštićenom dijelu akvatorija te 21 vez u vanjskom nezaštićenom akvatoriju, ukupno 30 novih vezova.

Idejno rješenje izradila je tvrtka Obala d.o.o. iz Splita, a nakon održane prezentacije i saslušanih komentara mještana rješenje će se doraditi.