Brodska linija Zadar – Preko prva, a trajektna druga u državi

Brodska linija Zadar – Preko prva, a trajektna druga u državi

PREKO – Prema podacima koje je prošli tjedan objavila Agencija za obalni linijski pomorski promet u Splitu, najprometnija trajektna linija u 2017. godini bila je Split – Supetar. Na drugome je mjestu linija Zadar (Gaženica) – Ošljak – Preko, dok je brodska linija Zadar – Preko na prvome mjestu u svojoj kategoriji.

Na trajektnoj liniji koja povezuje Split i Brač (Supetar) prevezeno je 1,965.373 putnika i 387.074 vozila, na liniji Zadar (Gaženica) – Ošljak – Preko državni je brodar prevezao 1,072.959 putnika i 336.842 vozila, a na liniji koja brodom spaja Zadar i Preko putovalo je 619.800 osoba.

Obje trajektne linije bilježe povećanje broja putnika i vozila u usporedbi sa 2016. godinom između 8 i 12 posto, a brodska linija Zadar – Preko, iako najprometnija, prevezla je 16.160 putnika manje nego godinu prije.

Najmanje putnika na cijelome Jadranu, 18.723, prevezeno je na trajektnoj liniji Zadar – Rivanj – Sestrunj . Zverinac – Molat – Ist, dok je broj vozila bio u porastu, lani ih je prevezeno 5886, 362 više nego 2016. godine.

Više putnika, 187.004, i vozila, 66.474, bilježi i linija Zadar – Brbinj kao i trajektna linija Tkon – Biograd, na kojoj je prevezeno 473.010 putnika i 115.969 vozila. 

Najviše osoba, 100.454, na zadarskom području putovalo je na brzobrodskoj liniji Zadar – Sali – Zaglav – Bršanj, a najmanje, 37.857,  na liniji Brbinj – Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj – Zadar.

Najveći promet ostvarili su Jadrolinijini trajekti i brodovi – prevezli su 11,756.422 putnika i 2,959.231 vozilo, 

Podaci za sve linije na Jadranu objavljeni su na mrežnoj stranici državne Agencije.