Neviđanima, Božavi, Istu i Viru nova medicinska oprema

Neviđanima, Božavi, Istu i Viru nova medicinska oprema

PREKO – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU 17. ožujka 2017. godine donijelo je odluku o financiranju projektnog prijedloga „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelje usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije“.

Zadarskoj županiji odobreno je 1,929.737 kuna, od čega je 1,640.276,45 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 289.454 kuna  sufinancira Zadarska županija, koja se prijavila na Javni poziv Fonda za sufinanciranje te je trenutačno u postupku potpis ugovora kojim će se smanjiti udio sufinanciranja županije za 50 posto – 144.727 kuna.

– Do sada je završena ugradnja platforme za osobe sa smanjenom pokretljivošću na zgradu ordinacije u Žmanu te manji infrastrukturni radovi na ordinaciji u Povljani, ukupno vrijedni oko 600.000 kuna. Završene su dvije nabave za dijagnostičko-terapijsku opremu i medicinsko-tehničku opremu te je tako ginekološka ordinacija u Pagu dobila ginekološki ultrazvuk i pripadajuću sondu. Uskoro se očekuje dostava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme, vrijedne 1,000.000 kuna, za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu, uključujući i otok Molat, u Neviđanima i Božavi. Riječ je o opremi koja se koristi u ordinacijama opće/obiteljske medicine poput prenosivih EKG aparata, otoskopa, oftalmoskopa, aspiratora, mobilnih aparata za davanje kisika s pripadajućim setovima za reanimaciju, kirurških lampi i setova za malu kirurgiju, spirometara, sterilizatora, lampi za terapiju kroničnih rana, stolnih tlakomjera, liječničkih torbi za pregled, kufera za reanimaciju, mjernih stanica za visinu i težinu, ormara za instrumente i stolova za preglede. Osim opreme za djelatnost opće/obiteljske medicine i djelatnost zdravstvene zaštite žena, nabavit će se i oprema za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite – stomatološka stolica s pripadajućim instrumentima za Pag, istaknuo je pročelnik Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Zadarske županije Bernard Maruna.

Projekt provodi Odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade s partnerom Domom zdravlja Zadarske županije, dok Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, osim što je sudjelovala u pripremi i pisanju projektnog prijedloga, sudjeluje i kao vanjski stručnjak za provedbu projekta.
 
Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja što se planira postići nabavom dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme kojom se doprinosi proširenju usluga PZZ-a na otočnom području županije te, posljedično, smanjivanju upućivanja pacijenata u bolnice za pet posto.