Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

PREKO – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ove je godine raspisalo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima otvoren je do 31. listopada 2017.

U 2016. godini podijeljeno je 8,5 milijuna potpore na 220 otočnih poslodavaca. Najvišu potporu od čak 1,122.635,84 kune dobila je Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja. rekorderi po dobivenim potporama su Korčula i Krk, svaki otok po 36, Vis sa 27 i Brač sa 24 potpore. Na otok Pašman, nažalost, nije otišla nijedna potpora, Na našemu otoku samo je sedam poslodavaca ostvarilo pravo na potporu, najviše iz Preka, Kukljice i Kali. 

Najveći iznos potpore dobila je PZ Maslina Kali – 33.871,65 kuna, Pistrina d.o.o. iz Preka 14.212,64 kuna, Majpruz d.o.o. iz Kukljice 10.448,44 kuna, Bota d.o.o. iz Kukljice 9.496,88 kuna, IN Dizajn d.o.o. iz Preka 3.089,52 kuna, Stomatološka ordinacija Ankica Jurin iz Preka 2.053,57 kuna i Kačan d.o.o. iz Preka 2.040,65 kuna. 

Potpora je namijenjena otočnim poslodavcima, fizičkim osobama – obrtnicima, i pravnim osobama koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:
– da imaju sjedište na otocima
– da obavljaju djelatnost na otocima
– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja zahtjeva
– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora nije veći od 50 posto
– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su:
1. broj zaposlenih radnika
2. obavljanje sljedećih djelatnosti na otocima druge skupine (razvijenim otocima): poljoprivredna proizvodnja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, sredozemno voćarstvo, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, povrtlarstvo); ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo; pčelarstvo; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“; školjkarstvo; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi; kamenarstvo za potrebe klesarstva; klesarstvo; proizvodnja morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima i to: u hotelima, motelima, kampovima i marinama; brodogradnja, odnosno proizvodnja brodske opreme i remont brodova koji neće napuštati teritorijalno more Republike Hrvatske; proizvodna djelatnost koja uključuje znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija (posebice tehnologija s visokim stupnjem energetske učinkovitosti i prijateljskim odnosom prema okolišu); informatička djelatnost; informativna djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda i to: prehrambenih proizvoda, pića, tekstila, odjeće, obuće, naftnih derivata, kozmetičkih preparata, proizvoda od gume i plastike, papira i proizvoda od papira, ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, metala i gotovih metalnih proizvoda, elektroničke, optičke, električne i motorne opreme i uređaja, namještaja i ostala prerađivačka proizvodnja; korištenje obnovljivih izvora energije, osim građevina za iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju; cestovni prijevoz putnika i robe ukoliko nije od općeg ekonomskog interesa i ukoliko nije subvencioniran; graditeljstvo; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; te djelatnosti humanitarnih i drugih nevladinih organizacija.

Korisnici potpora na otocima druge skupine (razvijenim otocima među koje spada otok Ugljan) imaju pravo na potpore u iznosu od 50 posto jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Opširnije na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU