Monografija o Kali: Od najmanjeg do najbogatijeg naselja na Ugljanu!

Monografija o Kali: Od najmanjeg do najbogatijeg naselja na Ugljanu!

KALI – Znanstvene monografije o nacionalnoj baštini, tradiciji, autentičnim vrijednostima i problematici razvoja otoka i mjesta na otocima zadarskog arhipelaga pokazale su da je svaki otok, ali i mjesto prostor za sebe, toliko poseban da može biti razložan predmet višeslojnih istraživanja. 

Ovih dana takvu je voluminoznu monografiju, s preko 1.000 stranica, dobilo mjesto Kali, a objavili su ju Sveučilište u Zadru, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Općina Kali.

– Koliko god su Kali znanstveno obuhvaćene „uzduž i poprijeko“ istraživanjem prirodne baštine, iščitavanjem materijalnih tragova prošlosti, arhivskih dokumenata, proučavanjem kulturnih sastavnica, gospodarskoga razvitka, ne zaobilazeći ni posebnosti otočne svakidašnjice, neke su teme, stjecajem različitih okolnosti, ostale ispod „obzora“, očito čekajući nove tragače za znanstvenim spoznajama koji će izići na teren i u svojim područjima zahvatiti ovom knjigom netaknute dijelove vidokruga. U knjizi su razmotrene mnoge teme iz prirodnoga, humanističkoga, društvenoga, biotehničkoga, tehničkoga, biomedicinskoga i zdravstvenoga te interdisciplinarnoga područja znanosti, istaknuo je u predgovoru urednik monografije prof. dr. sc. Josip Faričić.

Kali se u dokumentima prvi put spominju 1283. godine, a kao samostalno naselje od 1527. godine, kada je zadarski gradski kapetan Zaharija Valaresso dao izraditi prvi poznati popis stanovnika na zadarskim otocima. Samostalna župa Kali su postale 1623. Na brdu Uorjaku (Orjaku) sačuvani su ostatci prapovijesne gradine, trajno nastanjene tijekom željeznoga doba.

Naselje se razvilo na malom poluotoku s dvije uvale – Batalaža i Mu. Relativna oskudnost obradiva tla i skromna poljoprivredna proizvodnja nisu omogućivali intenzivniji demografski rast pa su, prema popisima koji su se u nepravilnim razmacima vodili od 1527. sve do sredine 19. stoljeća, Kali bile najmanje ugljansko naselje. Od sredine 19. stoljeća društveno-gospodarski razvitak Kali ubrzao se pa je to naselje sredinom 20. stoljeća postalo brojem stanovnika najveće ugljansko otočno naselje, te uz Pag najveće otočno naselje na zadarskim otocima. 

Razvoju Kali, bez sumnje, najviše je pridonio razvitak ribarstva, koje je najvažnija gospodarska djelatnost. Prihodi ostvareni u ribarstvu i marikulturi, u hrvatskim vodama, ali i na svjetskim oceanima na kojima Kaljani uspješno i inovativno sudjeluju u tunolovu, temelj su prosperiteta većine kaljskih obitelji te pokretačka poluga za stanogradnju, razvitak turizma i drugih djelatnosti.

Uz ribolov su povezani mnogi kaljski običaji i vještine, način prehrane, godišnji i dnevni hod aktivnosti vezan uz prirodne ritmove izmjene godišnjih doba i pojedinih dijelova mjeseca i dana, a posebno se razvila i bogata jezična maritimna baština. Suvremeni razvitak Općine Kali temelji se na ribarstvu i s njim povezanom marikulturom, turizmom te poljoprivredom.

U monografiji na više od 1000 stranica čitatelji će se moći informirati i o brojnim drugim temama vezane uz Kali – hidrogeologiji, geomorfologiji, flori, župi, glagoljaškom pjevanju, govoru, pjesništvu, folkloru, graditeljstvu, demografiji, ribarstvu, turizmu… Na kraju knjige otisnuti su i sažeci svih radova na engleskom jeziku. Monografija je ovih dana izašla iz tiska, a službeno predstavljanje bit će u Kalima u četvtrak 17. kolovoza.