Otočni sabor: Uvažite posebnost pomorskog dobra!

Otočni sabor: Uvažite posebnost pomorskog dobra!

PREKO – I Otočni sabor, udruga za razvitak hrvatskih otoka, oglasio se o raspravi u Hrvatskom saboru o Zakonu o koncesijama.

Otočni sabor ponavlja i apelira na saborske zastupnike u Hrvatskom saboru da se sukladno Ustavnim odredbama i načelima Strategije održivog razvitka RH uvaži posebnost pomorskog dobra kao jedinog općeg dobra u Republici Hrvatskoj. 

Cijelo priopćenje možete pročitati na mrežnoj stranici Otočnog sabora