Otočni sabor: Je li Zakon o lovstvu jači od Zakona o otocima?

Otočni sabor: Je li Zakon o lovstvu jači od Zakona o otocima?

PREKO –  Vijeće Otočnog sabora održalo je sjednicu na kojoj se raspravljalo o izmjenama Zakona o otocima (izvještaj predstavnika Otočnog Sabora u radnoj skupini), provedbi u praksi Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, o Zakonu o koncesijama, izvještaju o radu Otočnog sabora za 2016. godinu i pripremi godišnjeg sabora Otočnog sabora.

Priopćenje za medije sa zaključcima sa sjednice Vijeća prenosimo u cijelosti:

Otočni sabor – udruga za razvitak hrvatskih otoka smatra da postojeći Zakon o otocima nije u skladu sa zakonodavstvom EU. Vijeće Otočnog sabora smatra da je obveza Republike Hrvatske kao članice EU da se Zakon o otocima uskladi s Direktivom Vijeća EU iz 2006./112/EZ o posebnim porezima kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske poteškoće kao i donesenom Rezolucijom Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka 2015./3014 od 4. veljače 2016. Zakon o otocima mora biti krovni zakon i u njemu se mora napraviti nova kategorizacija otoka s realnim indeksom razvijenosti, a ne da su svi otoci visoko razvijeni. S novim zakonom mora doći do izjednačavanja otočnih gospodarstvenika s gospodarstvenicima na kopnu, ne može Zakon o lovstvu biti jači od Zakona o otocima
oko zabrane unošenja alohtone divljači na otoke. Zakon mora govoriti o specifičnim uvjetima življenja, specifičnosti zdravstvene i socijalne zaštite, u novom zakonu prava otočana ne smiju biti manja nego što su danas.

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija za obalni linijski pomorski promet raspisuje nove javne natječaje za
dodjelu prava na obavljanje javne usluge javnog prijevoza na državnim linijama. Vijeće Otočnog sabora traži da kroz provedbu natječaja na državnim linijama ne
dolazi do smanjenja prava korisnika temeljem sadašnjih natječaja. Vijeće Otočnog sabora će pismeno zatražiti od nadležnog Ministarstva da li dolazi do smanjenja prava korisnika, tj. hoće li doći do promjena cijena u sljedećem koncesijskom periodu temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom
prometu.

Otočni sabor će svim klubovima u Hrvatskom saboru poslati svoj prijedlog na Zakon o koncesijama koji je bio upućen Vladi Republike Hrvatske. U svjetlu činjenice
izrade novog Zakona o koncesijama, Otočni sabor predlaže da se sukladno Ustavnim odredbama i načelima Strategije održivog razvitka RH, uvaži posebnost pomorskog dobra kao jedinog općeg dobra u Republici Hrvatskoj te da se u odredbe zakona u izradi ugrade odredbe kojima bi se članovima lokalne i područne samouprave, kao najzaineresiranijim predstavnicima sveukupne hrvatske javnosti, omogućilo sudjelovanje u pripremnim radnjama prilikom postupka za davanje koncesija na pomorskom dobru, kao i sudjelovanje u samom postupku donošenja Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru Republike Hrvatske.

Vijeće Otočnog sabora ovim putem upućuje čestitke svim novoizabranim i ponovno izabranim gradonačelnicima i načelnicima lokalnih samouprava na otocima te se
raduje nastavku zajedničke suradnje.