Općina Pašman objavila obrasce za prijavu poreza na nekretnine

Općina Pašman objavila obrasce za prijavu poreza na nekretnine

PAŠMAN – Općina Pašman objavila je na svojoj mrežnoj stranici sve podtke i dokumente potrebne za prijavu poreza na nekretnine.

Zakonom o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor.

Predmet oporezivanja su stambeni prostor, garažni prostor i druge pomoćne prostorije te neizgrađeno građevinsko zemljište. Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija,  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, potrebno je popuniti:

OBRAZAC – PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU.  –  porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat. Ako je vlasnik nepoznat te ako nema valjanog pravnog temelja za posjedovanje nekretnine nesamostalni posjednici nekretnine dužni su dati izjavu tko se za potrebe Zakona o lokalnim porezima smatra obveznikom. Zakon propisuje da se u slučaju ako porezni obveznik nije poznat, obveznikom plaćanja poreza smatra se nekretnina kojoj će se dodijeliti zastupnik po službenoj dužnosti prema zakonu kojim se uređuje porezni postupak.

Za svaku nekretninu koju porezni obveznik posjeduje na području Općine Pašman, potrebno je ispuniti posebnu prijavu, a obrasci za prijavu su objavljeni na web stranici Općine Pašman

Ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke,  Općina Pašman će postupiti sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima te će se utvrditi porezna obveza s najvišim koeficijentom za stanje i najvišim koeficijentom za dob nekretnine.

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Pašman, Jedinstveni upravni odjel, Pašman 34, 23262 Pašman najkasnije do 31.10.2017. godine

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti  službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pašman na tel 023 260-260.
 
Fotografija index.hr