Izvješće o utrošenim sredstvima

Izvješće o utrošenim sredstvima

PREKO – Lokalni izbori 2017.
 
IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE,TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE,
TE IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE
 
Ja, Marijo Košta OIB 73797976358, nositelj liste grupe birača za općinsko vijeće Općine Preko izjavljujem da
nisam primio donacije za izbornu promidžbu, nisam imao troškova za izbornu promidžbu,
te nisam ostvario popust na cijenu za medijsko oglašavanje izborne promidžbe u razdoblju
od 09.svibnja do 13. svibnja 2017. godine.
 
Marijo Košta