Noćas u 2 sata počinje ljetno računanje vremena!

Noćas u 2 sata počinje ljetno računanje vremena!

PREKO – Ne zaboravite noćas pomaknuti kazaljke jer počinje ljetno računanje vremena! Dakle, u nedjelju, 26. ožujka, u 2 sata, pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 sata računa kao 3 sata.

Prelaskom na ljetno računanje vremena za najveći broj vozila prestaje obveza vožnje s upaljenim svjetlima danju. Tijekom ljetnog računanja vremena na motornim vozilima danju ne moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Izuzetak su mopedi i motocikli, na kojima prilikom vožnje tijekom cijele godine moraju biti upaljena kratka svjetla.

S početkom ljetnog računanja vremena, mijenjaju se i razdoblja dnevnih strujnih tarifa. Električna će se energija obračunavati prema višoj tarifi od 8 do 22 sata, a prema nižoj tarifi noću, od 22 do 8 sati.

Ljetno računanje vremena ove će godine završiti 29. listopada u 3 sata pomicanjem za jedan sat unatrag.