Gajeta “Cicibela”, nekad ponos Preka, zaštićena kao kulturno dobro

Gajeta “Cicibela”, nekad ponos Preka, zaštićena kao kulturno dobro

PREKO – “Cicibela”, čuvena betinska gajeta prijeških korijena, Rješenjem Ministarstva kulture proglašena je kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Kako stoji u Rješenju, “gajeta ‘Cicibela’ primjer je pravog izvornog tipa betinske gajete, ravne kolumbe i dritog rebra, robustan je i vrlo stabilan brod. Prova mu je prilično visoka, a krma tek nekoliko centimetara niža. Sagrađena je 1931. godine u škveru Jere Filipija Tošulova. Umijeće gradnje betinske gajete od sredine 19. stoljeća do danas ostalo je relativno nepromijenjeno te je registrirana kao kulturno dobro”.

Gajeta “Cicibela”, nekad ponos Preka i prvoga vlasnika Tome Gregova Taškela, sagrađena je 1931. godine, a naručitelj ju je platio sa 1200 litara maslinova ulja. Dobila je ime “Danica” i služila za održavanje Gregovih prekomorskih posjeda u Zadru. Tijekom Drugoga svjetskog rata priješka gajeta je prevozila ljude sa zadarskih otoka, najviše Ugljana, u zbjeg prema Visu i Africi. Drugi vlasnik bio je prof. Emanuel Marušić iz Zadra i on joj je dao ime “Cicibela”. 

Brod je stradao u Domovinskom ratu u Zadru, a obnovljena je inicijativom vlasnika Marina Mijata, uz podršku nekoliko sjevernodalmatinskih općina i uz veliku pomoć škvera Ćire Burtine. Gajeta redovito sudjeluje na regatama tradicijskih brodova od 2011. godine.