Ribarima povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin

Ribarima povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin

PREKO – Početkom kalendarske godine iznova se pokreće ciklus prijave u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu.

Povrat se ostvaruje temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 02/2016 i 118/2016). Ministarstvo poljoprivrede podsjeća na obvezu dostave zahtjeva za određivanje kvote za bezolovni benzin prema nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede temeljem kojeg će se izdati Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom. 

Rješenja o utvrđivanju kvote se izdaju do 28. veljače 2017. godine, a uz zahtjev se prilaže 70 kuna državnih biljega.