Projektima za unapređenje kvalitete života starijih osoba 3,5 milijuna kuna

Projektima za unapređenje kvalitete života starijih osoba 3,5 milijuna kuna

PREKO – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Na raspisani Poziv mogu se prijaviti udruge koje su osnovane prema Zkonu o udrugama, upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, uključujući i društva Crvenog križa, domovi socijalne skrbi i pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima iznosi 3,500.000 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30. siječnja 2017. godine, a dodatne informacije mogu se naži na mrežnim stranicama Ministarstva.