Trima otočnim općinama država će sufinancirati kapitalne projekte

Trima otočnim općinama država će sufinancirati kapitalne projekte

PREKO – Općine Kali, Preko i Kukljica potpisale su s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana. Riječ je o strateškom dokumentu na osnovi kojeg će ove tri općine ubuduće povlačiti značajan novac za svoje strateške projekte s državne razine.

Kako donosi Zadarski list ovim Sporazumom prestao je vrijediti Sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Ugljana, Rivnja, Sestrunja i Ošljaka, sklopljen 21. studenoga 2002. između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo i tadašnjeg ministra Radimira Čačića s trima općinama.

– Prošlo je 14 godina od tog sporazuma, nastupile su nove okolnosti, neki projekti su odrađeni, pojavili su se novi prioriteti pa je bilo logično da se taj sporazum redefinira. I Ministarstvo je tražilo da sastavimo novi plan i potpišemo sporazum kako bi nas i dalje financijski pratili, kaže načelnik Općine Kukljica Marin Boško.

U sporazumu se ističe kako je na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Naputka o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka, utvrđeni su način i uvjeti korištenja sredstava iz udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji ministarstva nadležnog za otoke. Općine, odnosno gradovi na otocima, mogu koristiti navedena sredstva nakon što s ministarstvom nadležnim za otoke sklope sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka.
Općine Preko, Kali i Kukljica dostavile su Ministarstvu zajednički zahtjev o financiranju kapitalnih projekata, kojem su bile priložene odluke općinskih vijeća o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Ugljana.

Nekoliko je projekata proglašeno kapitalnima na razini cijelog otoka Ugljana. To su izrada prostorno-planske dokumentacije, izrada geodetskih elaborata za reguliranje statusa/vlasništva, gradnja, rekonstrukcija i sanacija lokalne vodovodne mreže i sustava javne odvodnje, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luke, lukobrana i riva lokalnog značaja te ribarske luke Vela Lamjana Kali, gradnja šetnica, potpornih zidova na pomorskom dobru, javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza te gospodarskih i poljoprivrednih prometnica.

U ovu skupinu ulaze i zahtjev za gradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete, otkup zemljišta za izgradnju i uređenje novih dionica nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta, dječjih igrališta, zelenih površina i parkova te sveobuhvatno uređenje naselja općina Kali, Kukljica, Preko.

Općina Kukljica predvidila je radove na Domu kulture u Kukljici, Dječjem vrtiću Manulica, sportskoj dvorani, zgradi Mlina, Bratskoj kući, općinskoj zgradi – bivšoj župnoj kući, Narodnoj knjižnici, zgradi osnovne škole, mjesnom groblju „Lokvica”, Domu za stare i nemoćne, Vatrogasnom domu. Također, predviđena je gradnja dječjih igrališta, rekonstrukcija sakralnih objekata, izgradnja nove župne kuće, otvorenih sportskih terena, tržnice, zelene površine i parkova, morske plaže i dr.

– Nakon potpisivanja ovog sporazuma Općinsko vijeće već je donijelo odluku o potpisivanju ugovora s Ministarstvom, prema kojem će nam se do kraja godine sufinancirati proširenje mjesnog groblja. Za realizaciju ovog projekta, na kojem su već počeli radovi, dobit ćemo oko 460 tisuća kuna, čime ćemo pokriti najveći dio predviđenih troškova, ističe Boško.

Bit će to nakon 50 godina prvi radovi na kukljičkom groblju, koje će postati veće za 60 novih grobnica. Osim groblja, u fazi radova je još nekoliko važnih projekata obuhvaćenih ovim sporazumom:

– U tijeku je rekonstrukcija prostora za rekreaciju mladih u zgradi općine, u kojoj će se nalaziti teretana, stol za stolni tenis i drugi sportski sadržaji, zatim postavljanje 17 novih stupova za rasvetu na dionicama prema groblju, u predjelu Pudebra, te nastavak izgradnje kanalizacijske mreže u Kukljici, kaže Boško.

Za kapitalne projekte Općine Preko u sporazumu se navode Izrada projektno-tehničke dokumentacije, otkup zemljišta za infrastrukturne projekte, uređenje i opremanje postojećeg ili gradnja novog nogometnog igrališta, gradnja i opremanje infrastrukture u svrhu cikloturizma i maslinskih putova, uređenje i opremanje uljare, muzeja ulja i matičnjaka, uređenje i opremanje društvenih domova, uređenje i opremanje zelenih površina, parkova te dječjih igrališta, gradnja groblja u Preku, dogradnja i uređenje groblja u naselju Ugljan, uređenje i obnova zaštićenih spomenika kulture, projekti poticanja energetske učinkovitosti i održivog razvoja, uređenje i opremanje plaža u skladu s regionalnim programom, gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta.

U Općini Kali planira se financirati gradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zgrada i objekata, među kojima su općinska zgrada Društvenog doma i dvorište, Narodna knjižnica, Dječji vrtić Srdelica, Trg Bratski dvor i Bratska kuća, Sportski centar “Dražine”, područna škola, Ribarski muzej, mjesno groblje Dočić, Dom za stare i nemoćne, Vatrogasni dom, reciklažno dvorište “Zarabaniž”, kulturno dobro “Ljetnikovac Dražić”, općinska zgrada bivše servisne namjene u uvali Batalaža, dječja igrališta, zelene površine i parkovi te morske plaže.