Hrvatski tradicijski ribolov proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom

Hrvatski tradicijski ribolov proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom

PREKO – Odlukom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra Ministarstvu kulture, hrvatski tradicijski ribolov proglašen je nematerijalnim kulturnim dobrom. 

Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu postali su nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a Otočni sabor, koji je uz Konzervatorski odjel u Zadru i Sveučilište u Zadru podnio prijedlog Ministarstvu kulture, vjeruju da će ova odluka pridonijeti tome da se otočani i stanovnici priobalja mogu baviti ribolovom kao što su to radili oduvijek, bez administrativnih zapreka koje su pred njih stavljene ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.

Autori obrazloženja i prijavne dokumentacije su dr.sc. Josip Faričić, redovni profesor sa Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru, i mr.sc. Filip Đinđić, etnolog-konzervator član radne skupine ispred Ministarstva kulture. Za Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu, kao nematerijalnog kulturnog dobra, propisuju se sljedeće mjere zaštite:

 
– osigurati dostupnost dobra javnosti;
 
–  poticati prenošenje i njegovanje kulturnoga dobra;
 
–  poticati sudjelovanje pojedinaca, grupa i zajednice koje baštine dobro u identificiranju, definiranju, izvođenju i prenošenju dobra;
 
–  popularizirati i promovirati kulturno dobro održavanjem stručnih skupova, putem elektroničkih medija, audio i video zapisa i na drugi način;
 
–  osigurati održivost dobra kroz edukaciju, identificiranje, dokumentiranje, znanstveno istraživanje, očuvanje, zaštitu, promicanje, povećanje vrijednosti, mogućnost prenošenja tradicije nasljednicima putem formalnog i neformalnog obrazovanja, te revitalizaciju napuštenih segmenata dobra;
 
–  educirati stručni kadar za prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja;
 
–  nastaviti s istraživanjem dobra, primjerenim dokumentiranjem u svim vidovima i načinima suvremenog bilježenja te stručnim i znanstvenim vrednovanjem;
 
–  promicati funkciju i značaj dobra u društvu, te uključiti zaštitu dobra u planirane razvojne programe;
 
–  popularizirati i promovirati nematerijalno kulturno dobro te time nastojati ojačati svijest da su Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu jedinstveno blago koje na lokalnoj i nacionalnoj razini osiguravaju kulturnu raznolikost te provoditi mjere zaštite kako bi se izbjegla opasnost od nestajanja, uništenja ili pretjerane komercijalizacije kulturnoga dobra;                                                       
 
–  nositelji dobra dužni su provoditi mjere zaštite radi njegova očuvanja, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svim propisima koji se odnose na kulturna dobra, pridržavajući se njegove povijesno-tradicijske matrice i pojavnosti.