Objavljen natječaj za potpore za ulaganja u ribarske brodove

Objavljen natječaj za potpore za ulaganja u ribarske brodove

PREKO – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, objavila je natječaj za dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila – gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama.

Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 4,540.420 eura, od čega 3,405.315 eura iz proračuna Europske unije i 1,135.105 eura iz državnog proračuna RH. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos koji se može ostvariti po brodu iznosi 400.000 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 15. prosinca 2016. godine.
 
Pravilnik, natječaj i pripadajući obrasci koji se ispunjavaju u okviru zahtjeva za potporu mogu se preuzeti ovdje