Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Potpore otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

PREKO – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europski unije raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2016. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. 

Potencijalni korisnici su pravne i fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Uz navedeno, radnici koje zapošljavaju moraju imati  prebivalište na otocima i raditi kod istog poslodavca najmanje dvanaest mjeseci bez prekida. Udio vlasništva države, jedinice regionalne i lokalne samouprave u strukturi vlasništva korisnika potpora ne smije biti veći od 50 posto te otočni poslodavac ne smije biti financijska institucija (banka, osiguravajuće društvo, štedno-kreditna zadruga i sl.).

Korisnici  potpora  na  slabije razvijenim otocima  (prve  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  100 posto  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću. Korisnici  potpora  na  razvijenijim otocima  (druge  skupine)  imaju  pravo  na  potpore  u  iznosu  od  50 posto  jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 eura (bruto iznos) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.

Ministarstvo je i davatelj potpore, a rok za podnošenje zahtjeva i popratne dokumentacije je 31. listopada 2016. godine.