Ostala su još dva dana za prijavu na natječaj za pomoćnike u nastavi

Ostala su još dva dana za prijavu na natječaj za pomoćnike u nastavi

PREKO – Do 16. kolovoza bit će otvoren javni poziv za 62 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama za sljedeću školsku godinu. 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. Među otočnim školama koje će zaposliti pomoćnika u nastavi jesu i OŠ Valentina Klarina u Preku – jedan pomoćnik i OŠ Petra Lorinija Sali, također jedan pomoćnik.

Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju stručnu spremu, a prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi, s iskustvom u volontiranju.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja. Odabrani kandidati dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi. S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok za podnošenje prijava je 16. kolovoza 2016. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte od 16. kolovoza 2016. godine).  Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 15 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.