Zahtjevi za učeničke i studentske otočne iskaznice od 1. listopada

Zahtjevi za učeničke i studentske otočne iskaznice od 1. listopada

PREKO – Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava predškolce, učenike i studente korisnike povlaštenog prijevoza da se primanje i obrada zahtjeva  prekida do 1. listopada 2016. godine.

Osnovni preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za kategorije učenika i studenata je usklađeni status korisnika za školsku/akademsku godinu 2016./2017. u odgovarajućem registru, odnosno e-Matici (CARNET) za učenike te SRCU za studente.

Svi korisnici (predškolci, učenici i studenti) koji su, u odnosu na prethodnu školsku/akademsku godinu, mijenjali obrazovnu ustanovu, mjesto školovanja ili mjesto boravka (učenici i studenti koji borave u učeničkim i studentskim domovima izvan svoga mjesta prebivališta), zahtjev za novu otočnu iskaznicu će moći podnijeti tek od 1. listopada 2016. godine u poštanskim uredima. Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje nove učeničke iskaznice ili iskaznice za studenta, korisnici se upućuju da u obrazovnoj ustanovi i/ili učeničkom/studentskom domu obavezno provjere svoj status u pripadajućem Registru (CARNET, SRCE), odnosno Registru boravišta MUP-a.

Do početka obrade zahtjeva u listopadu, korisnici će svoje pravo moći ostvarivati temeljem postojećih učeničkih i studentskih (ili x-ica) iskaznica, a prema trenutačno pripadajućim pravima.

Djeca, koja su učeničke iskaznice ishodovala temeljem potvrda o pohađanju obaveznog predškolskog programa, ne trebaju predavati nove zahtjeve zbog upisa u prvi razred osnovne škole, osim ako im je mjesto školovanja u odnosu na mjesto pohađanja predškolskog programa promijenjeno. Dakle, ako nije bilo spomenutih promjena, postojeće se iskaznice koristite do datuma njihove valjanosti, sa statusom učenika koji je odmah dodijeljen svakom predškolcu.

Svi učenici i studenti kod kojih nije došlo ni do kakve promjene uz mjesto školovanja ili studiranja, odnosno prebivališta/boravišta, ne podnose zahtjev za novu iskaznicu, nego koriste postojeću do datuma njene valjanosti.