Predstavljen nacrt Plana ukupnog razvoja Općine Preko

Predstavljen nacrt Plana ukupnog razvoja Općine Preko

PREKO – Razvoj selektivnih oblika turizma i prepoznatljivost u regiji, poticanje inovativne poljoprivrede, razvoj infrastrukture, valorizacija i zaštita prirodnih i kulturnih resursa te njihovo održivo gospodarenje i poboljšanje kvalitete života  – pet je strateških ciljeva bitnih za razvoj Općine Preko predstavljenih  na javnoj tribini u Pučkom otvorenom učilištu Dom na žalu Preku.

Kako je naglasio načelnik općine Karlo Novoselić, Program ukupnog razvoja (PUR) temeljni je strateški dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja različitih politika na lokalnoj razini, od poticanja poduzetništva, preko razvoja društvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala.Program ukupnog razvoja srednjoročni je strateški dokument za razdoblje od tri do najviše sedam godina, što predstavlja i programski ciklus zemalja članica EU kao što je Hrvatska. Ovo je prvi put da se donosi obuhvatni program ukupnog razvoja Općine Preko kao odgovor na sve razvojne izazove i prilike. Programom želimo odrediti dugoročnu viziju razvoja Općine, kreirati konkretne korake, definirati listu projekata te razviti i podržati organizacijsku strukturu potrebnu za provedbu programa, kaže Novoselić te napominje da su ciljevi i prioriteti kreirani na osnovi lokalnih specifičnosti i potreba, ali i uzimajući u obzir širi strateški okvir i politike krojene na nacionalnoj i nadnacionalnoj, europskoj, razini. Također, ističe, vrlo je važno shvatiti program ukupnog razvoja kao neizostavan dio regionalnog razvoja te ga kao takvog uključiti u županijske razvojne planove.
Predstavljajući  Program ukupnog razvoja Općine Preko, Marijana Muhić, voditeljica zadarskog ureda tvrtke IQ Consulting koja izrađuje razvojnu strategiju, istaknula je da uz gospodarstvo, PUR analizira prostorni, okolišni i demografski aspekt razvoja uzimajući u obzir da se u provedbeni proces aktivno uključi lokalno stanovništvo.Prikupljenim statističkim podacima te SWOT analizom cjelokupnog stanja općine, predloženo je pet strateških ciljeva. Na prvome je mjestu izrada plana upravljanja turističkom destinacijom koji obuhvaća promociju koncepta održivog turizma, produljenje sezone, aktivnije uključivanje lokalne zajednice, poticanje zajedničke promocije smještajnih kapaciteta, kulturnih manifestacija i gastronomskih sadržaja te jačanje i promidžba lokalnog identiteta. Odmah poslije turizma, jedan od prioriteta jest poticanje inovativne poljoprivrede uvođenjem novih tehnologija, poticanje maslinarstva i ribarstva te unapređenje proizvodnje, prerade i brendiranje autohtonih proizvoda. U razvoju infrastrukture na prvome je mjestu gradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture, potom uspostava i provođenje integriranog sustava gospodarenja okolišem i otpadom te gradnja i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Kada se govori o valorizaciji i zaštiti  prirodnih i kulturnih resursa, prioriteti su zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje, brendiranje kulturno-prirodne baštine i kreiranje novog turističkog proizvoda, zaštita kulturne i prirodne baštine i njeno održivo korištenje. Na petome mjestu je ukupno povećanje kvalitete života, i to ponajprije razvijanjem društvene infrastrukture i cjeloživotnim učenjem i stjecajem novih znanja i vještina, ukratko je nabrojala prioritete voditeljica Muhić, nakon čega su detaljno pojašnjene mjere i aktivnosti.
Izrada Strateškog plana ukupnog razvoja Općine Preko do 2020. godine financira se iz mjere 7.1. Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 55.200 kuna. U izradu su bili uključeni nositelji  javnog, privatnog i civilnog sektora na području Općine Preko, putem fokus grupa i radnih skupina, a mještani su mogli iznijeti prijedloge putem ankete. Njihova zajednička suradnja rezultirala je prijedlogom mjera za provođenje ciljeva, a usvajanje Strateškog plana očekuje se na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Prednosti i nedostaci života na otoku

SWOT analizom, analitičkom metodom kojom se određuje i procjenjuje lokalna situacija, koja je provedena radionicama s lokalnim stanovništvom, došlo se do zanimljivih podataka.
Među prednostima života na području Općine Preko istaknuti su čist okoliš, blizina kopna, izvori vode, maslinici, broj sunčanih dana, nautički turizam, prirodne ljepote, povijesna baština, postojeća komunalna infrastruktura, dobra primarna zdravstvena zaštita, subvencija kredita za mlade, miran život, ljudski potencijali mnogo mladih obrazovanih ljudi, blizina nacionalnih parkova. S druge strane, kao nedostaci  navode se loša informiranost, staro stanovništvo/nizak natalitet, izoliranost, nepostojanje novih radnih mjesta, život na otoku 30 posto skuplji od života na kopnu, nedostatak novih obrta i radinosti, sezonalnost, nezainteresiranost za udruživanje, međusobna nepovezanost mjesta na otoku, nedostatak muzeja i galerija, manjak kvalitetnog smještaja, slaba promocija, nedostatak društvenih događanja, nezaposlenost, nedostatak jaslica, prevelika orijentiranost na turizam, privatni interes iznad javnog i slaba suradnja s drugim općinama.