Pomoćnik ministra Šarin obišao službe sigurnosti plovidbe uoči turističke sezone

Pomoćnik ministra Šarin obišao službe sigurnosti plovidbe uoči turističke sezone

PREKO/ZAGREB – Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, kap. Goran Šarin sa suradnicima iz Uprave sigurnosti plovidbe posjetio je nadležne službe sigurnosti plovidbe koje su stacionirane na području Splitsko – dalmatinske županije, gdje obavljaju poslove nadzora sigurnosti plovidbe morem.

Uz pomoćnika ministra, kap. Šarina ispred nadležne Uprave Sigurnosti plovidbe u službenome posjetu sudjelovao je kap. Joško Nikolić, načelnik Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde, Lukša Čičovački, načelnik Sektora za nadzor i upravljanje pomorskim prometom, traganje i spašavanje i zaštitu mora, Boško Ercegovac, načelnik Sektora upravnih i stručno – tehničkih poslova i Roko Mrvica, voditelj Službe stručno – tehničkih poslova u nadležnoj Upravi.

Pomoćnik ministra kap. Šarin i suradnici održali su cijeli niz radnih sasatanaka sa predstavnicima nadležnih institucija na temu aktualnih problema unutar djelokruga poslova nadzora sigurnosti plovidbe, kao i o prijedlozima suradnje sa resornim Ministarstvom u cilju pronalaska adekvatnih rješenja, a razgovarali su i o aktualnim i planiranim projektima i pitanjima unutar djelokruga upravljanja i unaprijeđenja sustava nadzora i sigurnosti plovidbe na području nadzora sigurnosti plovidbe hrvatskim dijelom Jadranskoga mora.

Sastanci su održani i sa djelatnicima Lučke kapetanije Split kao nositeljem poslova sigurnosti plovidbe na županijskome području, zatim sa predstavnicima Hrvatskog registra brodova, Plovputa, Hrvatskog hidrografskog instituta i Lučke uprave Split te Obalnom stražom RH.

Delegacija Ministarstva sudjelovali je i na Sjednici skupštine Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske, koja se održala na Pomorskome fakultetu u Splitu, na kojoj se između ostaloga razgovaralo o nastavku zajedničke suradnje resornog Ministarstva i pomorskih učilišta na podizanju kvalitete ispita za stjecanje svjedodžbi o osposobljenosti za pomorska zvanja. Takođr je bilo riječi i o mogućnosti korištenja najsuvremenijih simulatora tijekom ispitnog postupka, ažuriranju baza ispitnih pitanja te o mogućnosti održanja ali i mogućnostima unaprijeđenja visoke stručnosti i konkurentnosti hrvatskih pomoraca na svjetskom tržištu, u okviru obrazovnog sustava Republike Hrvatske.
 

foto: MPPI.hr