Općini Preko 100.000 kuna za projekt obnove Tvrđave sv. Mihovila

Općini Preko 100.000 kuna za projekt obnove Tvrđave sv. Mihovila

PREKO – Preko, Tkon, Silba i Molat ove će godine od Ministarstva kulture, na ime javnih potreba u kulturi, dobiti ukupno 585.000 kuna. 

Riječ je o bespovratnom novcu koji dodjeljuje Uprava za zaštitu kulturnih dobara iz Programa zaštite i očuvanja na nepokretnim kulturnim dobrima. Uz Ugljan, Pašman, Silbu i Molat, na popisu otoka u Zadarskoj županiji sa 200.000 kuna našao se i otok Pag, točnije obnova Crkve Marijina Uznesenja u gradu Pagu, a nositelj je projekta Zadarska nadbiskupija.

Općina Preko na natječaj se javila s projektom obnove Tvrđave sv. Mihovila u Preku, a odobrenih 100.000 namijenjeno je za projektnu dokumentaciju, pa će nakon geodetskog i konzervatorskog elaborata koje je financirala općina, na red doći izrada arhitektonskog snimka.

– S predviđenim novcem napravit će se arhitektonski 3D snimak postojećeg stanja tvrđave, a sljedeći korak bit će arheološki iskopi unutar samog objekta i tek ćemo nakon ta dva koraka moći konkretnije znati kolika je ukupna vrijednost radova na obnovi tvrđave. Nadamo se da ćemo što prije napraviti još jedan važan korak – izmještanje antenskog stupa iz utvrde, za što je već osigurana lokacijska i građevinska dozvola. Čekamo još samo da se ubrzaju stvari u DUUDI-ju i tvrtki Odašiljači i veze pa da se stvari napokon pokrenu, pojašnjava voditelj Odsjeka za EU fondove i razvoj u Općini Preko Ante Župan, koji ističe dosadašnju odličnu suradnju s Konzervatorskim odjelom u Zadru.

Općini Tkon također je odobreno 100.000 tisuća kuna, i to za program sustavnog dokumentiranja utvrde Pustograd 20.000 kuna, za arheološka istraživanja Crkve sv. Aleksandra 10.000 kuna, za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije zvonika Crkve sv. Tome apostola namijenjeno je 30.000, za sanaciju zatvorenih prostora i izradu projektne dokumentacije Velikog tora, odnosno lokaliteta Crnike iznad Ugrinića 20.000 kuna te za izdavanje multimedijskog izdanja pod naslovom „Glagoljaško pučko crkveno pivanje u Tkonu“ također 20.000 kuna.

Projekte u Programu zaštite i očuvanja arheološke baštine te zaštite očuvanja nepokretnih kulturnih dobara uime Općine Tkon aplicirala je doc.dr.sc. Irena Radić Rossi sa Sveučilišta u Zadru, Odjel za arheologiju, a projekt multimedijskog izdanja aplicirala je Općina Tkon.

Otok Silba dobit će od države ukupno 220.000 kuna, i to za 100.000 kuna za obnovu Crkve Gospe od Karmela, 70.000 kuna za obnovu Crkve sv. Ivana Krstitelja, projekte koje je aplicirala Zadarska nadbiskupija, odnosno Župa Blažene Djevice Marije Silba, te 70.000 kuna za obnovu Kapetanske kuće Marinić i Torete, projekt iza kojeg stoji Društvo za zaštitu prirodne i kulturne baštine otoka Silbe.

Na otok Molat, točnije na adresu Udruge logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima, za gradnju Memorijalnog centra na mjestu bivšeg logora u uvali Jaza, otići će 165.000 kuna.