U turističkoj sezoni dodatni liječnički tim na otoku Ugljanu

U turističkoj sezoni dodatni liječnički tim na otoku Ugljanu

PREKO – Na posljednjem kolegiju župana Zadarske županije donesena je odluka o uvođenju dodatnih liječničkih timova u turističkoj sezoni, za što je osigurano 338.000 kuna.

Kako je izvijestio pročelnik za zdravstvo Andrija Marcelić, u turističkoj sezoni pojačat će se rad liječničkih ekipa za dodatnih 12 timova na najopterećenijim područjima, a među njima je i otok Ugljan, odnosno Kali. 

Zadarska  županija sklopit će sa Zavodom za hitnu medicinu pojedinačne ugovore za svaki lokalitet na kojem se provodi zdravstvena  zaštita za turističke sezone tako da će ti liječnički timovi biti na  34 od 49 područja.