Štetnici i bolesti masline u Domu na žalu

Štetnici i bolesti masline u Domu na žalu

PREKO – U sklopu festivala  „Znanost i umjetnost“  koji se ove godine održava u 19 hrvatskih gradova, u Pučkom otvorenom učilištu „Dom na žalu“ u Preku održano je popularno znanstveno predavanje  „Štetnici i bolesti masline“. 
Predavanje je održao Šime Marcelić mag.ing.agr. sa Sveučilišta u Zadru, odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, a u suradnji s Udrugom  „Olea“ senzorskih analitičara maslinova ulja. Tema  predavanja bila je uzgoj maslina koji se može provesti na integrirani, ekološki i konvencionalni način. Na otoku Ugljanu prevladava pretežno ekstenzivni način uzgoja maslina, a za sada je tek nekoliko ekoloških maslinika.
– Ove godine utjecaj vremenskih prilika pogodovao je napadu na stabla masline štetnika paunovo oko iz vrste gljivičnih oboljenja. Paunovo oko štetnik je koji uzrokuje opadanje lista sa stabala, samim time stablo je onemogućeno u rodu zrna masline.  Drugi štetnik izražen na zadarskim otocima, a i na otoku Ugljanu  je kukac maslinova muha koja uzrokuje otpadanje zrna s grana.  Na ovom predavanju obradili smo i trećeg štetnika to je maslinov svrdlaš koji zna učiniti velike štete u maslinicima, kratko se osvrnuo na tematsko izlaganje Šime Marcelić.Nakon predavanja maslinare je zanimalo koja su sredstva zaštite i kojem vremenu je potrebno provesti zaštitu za optimalnu zaštitu stabla masline i zrna masline. Također je bilo pitanja kako klimatski faktori utječu na rodnost maslina, te na pojavu bolesti i štetnika kod maslina .

Foto: Jasna Marcelić