Osigurana potpora za dobivanje oznake Hrvatski otočni proizvod

Osigurana potpora za dobivanje oznake Hrvatski otočni proizvod

PREKO – Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra poziva postojeće i buduće nositelje oznake Hrvatski otočni proizvod sa Silbe, Oliba, Premude, Ista, Molata, Iža i Rave da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore financiranja i sufinanciranja troškova ishodovanja oznake Hrvatski otočni proizvod.

Potpore se dodjeljuju za dobivanje oznake kao i za sudjelovanje na manifestacijama u svrhu promidžbe svog proizvoda s oznakom HOP.

Za tu namjenu u proračunu Grada Zadra, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, za 2016. godinu osigurano je 30.000 kuna, a zahtjev se može podnijeti do 28. prosinca 2016.